Leveranciersregistratie

Registreer hier uw bedrijf t.b.v. de uitvoering van versterkingsmaatregelen van NCG. Vul alle gegevens in en druk op ‘Registreer’. U krijgt vervolgens een verificatiemail om uw registratie te bevestigen. ************************************************************** Na de registratie ontvangt u binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor het inventarisatieformulier, voor het invullen van meer specifieke gegevens over de kenmerken van uw bedrijf en vervolgens een uitnodiging voor het uploaden van certificaten. ************************************************************** Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met het invullen van de gevraagde informatie verstrekt u persoonsgegevens, zoals de naam en contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) van uw organisatie. De verwerking door NCG van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub e AVG) op grond van artikel 1.19 AW 2012 (het gebruik van het UEA-formulier). De verwerking van (eventuele) andere persoonsgegevens dan die in het UEA-formulier zijn ingevuld (bijvoorbeeld voor geschiktheidseisen/selectiecriteria) is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang, nu aanbestedingswet- en regelgeving bepaalt dat NCG als aanbestedende dienst overheidsopdrachten voor mededinging dient open te stellen opdat overheidsgeld zo efficiënt mogelijk wordt besteed. Door het inschrijven op deze aanbesteding stemt u ermee in dat op deze wijze rechtmatig persoonsgegevens worden verwerkt. ************************************************************** Inhoudelijke vragen over dit formulier kunt u stellen via leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij de Negometrix Helpdesk via www.negometrix.com.

Organisatie

Contact

Beheerder