Leveranciersregistratie

Registreer hier uw bedrijf t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden binnen de versterkingsoperatie.. Vul alle gegevens in en druk op ‘Registreer’. U krijgt vervolgens een verificatiemail om uw registratie te bevestigen. ************************************************************** Bent u aannemer kies dan bij Activiteit ‘F Bouwnijverheid’. Bent u onafhankelijk adviseur kies dan ‘S Overige diensten’. ************************************************************** Na de registratie ontvangt u binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor het inventarisatieformulier. Hier vult u meer specifieke gegevens over de kenmerken van uw bedrijf in en wordt u gevraagd bepaalde documenten, zoals een uittreksel Kamer van Koophandel of certificaten, te uploaden. ************************************************************** Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met het invullen van de gevraagde informatie verstrekt u persoonsgegevens, zoals de naam en contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) van uw organisatie. De verwerking van deze persoonsgegevens door NCG is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub e AVG). Door te registreren stemt u ermee in dat op deze wijze rechtmatig persoonsgegevens worden verwerkt. Uw gegevens worden slechts gedeeld met derden nadat u hiervoor toestemming hebt verleend. ************************************************************** Inhoudelijke vragen over dit formulier kunt u stellen via leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij de Negometrix Helpdesk via www.negometrix.com.

Organisatie

Contact

Beheerder