Introduction

Geachte lezer,

Indien u zich reeds heeft geregistreerd op het Dynamisch aankoop Systeem Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft u op 18 mei jl. u een automatisch gegenereerde mail ontvangen met als titel Herinnering. Deze mail kunt u nergeren en als niet verzonden beschouwen.

Excuses voor het ongemak.

U bevindt zich in het aanmeldscherm van de aankondiging voor het instellen van het Dynamisch Aankoop Systeem Havenbedrijf Rotterdam N.V. In dit aanmeldscherm vindt u meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven in het DAS.

Voor inhuuropdrachten van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: Havenbedrijf) wordt een Dynamisch Aankoop Systeem (hierna: DAS) ingesteld. De instelling van het DAS betreft een niet-openbare Europese aanbesteding conform artikel 2.144 AW 2012. Bij de instelling van het DAS wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in de gewijzigde AW 2012 § 2.2.3.4. Procedure voor een DAS.

Havenbedrijf maakt per 20 mei 2019 gebruik van een DAS voor het invullen van (tijdelijke) opdrachten en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. Het DAS heeft een initiële looptijd van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging met driemaal één jaar. Havenbedrijf kan binnen het DAS inhuuropdrachten aanbesteden, ook als de waarde van de opdrachten hoger is dan de Europese drempelwaarde voor diensten. Zodra Havenbedrijf behoefte heeft aan tijdelijke externe capaciteit, waarvoor zij niet al een andere overeenkomst heeft afgesloten, wordt de opdracht via het DAS gepubliceerd.

Het DAS is bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijk werk die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden, zie hiervoor de gunningsleidraad.
Onder Documenten vindt u onder Uitnodiging waarom en voor wie het DAS is bedoeld. Bij Instructie leest u hoe u zich kunt inschrijven op het DAS. Onder Bijlagen vindt u de relevante documenten, waaronder de Gunningsleidraad, Algemene Inhuurvoorwaarden, etc. downloaden.

Indien u zich wilt aanmelden voor het Dynamisch Aankoop Systeem van Havenbedrijf Rotterdam N.V. dan verloopt dit via de inhuurdesk, te bereiken via de link: *www.inhuurdesk-portofrotterdam.com* en na zelfregistratie door te klikken op "Dynamisch Aankoopsysteem".

U hoeft zich niet aan te melden bij het NegometrixPortal. Deze aankondiging hierop gedaan is puur informatief en dient ter beantwoording van vragen over het proces. Indien u hier wel vragen over hebt dan dient u zich wel aan te melden bij het NegometrixPortal. Daar kunt u vragen stellen over deze aankondiging.

Heeft u vragen over de inschrijving in het DAS, dan verzoeken wij u om geen contact op te nemen met de helpdesk van NegometrixPortal.

Met vriendelijke groet,

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Contact

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Wilhelminakade 909

3072 AP Rotterdam

Contact:

Étrimara Plender

Inkoper

Need Help?

Subscribe

If you would like to register for this request, please enter your e-mail address below and click 'Submit' . After submitting your e-mail address you will receive an e-mail with additional information regarding the use of the tender platform.

Documents

The documents below provide information enabling you to decide whether you would like to register for this request. Click on the document name to view its content.

Document
Invitation
Instruction
N.v.t.
Attachments

State

Published
19-Apr-2019 16:00
20-May-2023 16:00