Introduction

Dit betreft de toetredingsronde januari 2022 voor jeugdhulpaanbieders die nog geen Open House overeenkomst hebben met de RIGG. Reeds gecontracteerde aanbieders kunnen en aanmelding indienen volgens de procedure voor reeds gecontracteerde aanbieders, welke op de website www.rigg.nl is gepubliceerd.

Contact

RIGG

Contact:

Rigg inkoop

Need Help?

Documents

The documents below provide information enabling you to decide whether you would like to register for this request. Click on the document name to view its content.

Document
Invitation
Instruction
Vragenlijst

State

Evaluation
11-Aug-2021 15:00
23-Sep-2021 15:00