Welkom op het aanbestedingsplatform ten behoeve van de aanbesteding *Training Collegiale Ondersteuning & casemanagement voor beroepsrisico en Geweld Tegen Politie Ambtenaren * voor de Politie.

Het aanbestedingsplatform bevat alle informatie ten behoeve van deze aanbesteding.
In de tab 'Bijlagen' vindt u de documenten behorende bij deze Inschrijvingsleidraad.

U wordt uitgenodigd om op basis van deze Inschrijvingsleidraad een Inschrijving te doen conform alle eisen en criteria die hierin zijn vastgelegd.

Alle Aanbestedingsstukken, inclusief formulierenset en andere bijlagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel.

Wij adviseren u voordat u begint de bijgevoegde Inschrijvingsleidraad en andere Aanbestedingsstukken in de tab 'Bijlagen' goed te lezen.