Indienen

Om in te kunnen dienen moet u minimaal in het menu 'Offerte' alle verplichte vragen beantwoorden en de vragenlijst aftekenen.

  • Verplichte vragen zijn in de vragenlijst gemarkeerd met een rode *.
  • Het indienen van uw Inschrijving vindt plaats in de tab 'Indiening'.
  • Inschrijvers/Gegadigden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van Inschrijvingen.
  • Na indiening verandert de status van uw Inschrijving naar 'Ingediend'.
  • Inschrijvingen mogen alleen via het aanbestedingsplatform worden ingediend. Inschrijvingen die via andere kanalen worden ingediend, worden niet geaccepteerd.
  • Politie kan uw Inschrijving pas inzien na het verstrijken van de sluitingstermijn.

Support

Indien u vragen heeft over de werking van het aanbestedingsplatform kunt u de online help raadplegen, te bereiken via het oranje vraagteken in de rechterbovenhoek. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Negometrix via 088 463 0300 (bereikbaar tijdens kantooruren) of servicedesk@negometrix.com.